Välkommen till Ålstens Montessoriförskola!


Ålstens Montessoriförskola är en förskola där lärande och utveckling står i centrum. Förskolan är belägen i Ålsten, Bromma, i en rymlig villa från 1920-talet med grönskande trädgård med äppelträd. Vi har nära till Mälarens vatten, Ålstensskogen och andra grönområden, samt gångavstånd till Nockebybanan.

Vår förskola har två avdelningar: Stora gruppen med 20 barn i åldrarna 3-6 år samt Lilla gruppen med 15 barn i åldrarna 1-3 år. Förskolans personal består både av montessoriutbildade lärare och förskolepedagoger.

FSK_2

Förskolan ligger sedan 1 september 2018 under taket Barnens MontessoriAkademi AB.

Förskolan har en engagerad personalgrupp med stort engagemang. Tillsammans med förskolans nya förskolechef Wilma Rosvall och verksamhetschef Liz Henning planeras förskolans fina verksamhet med Montessoripedagogiken som ledstjärna och LPFÖ-98 som grund.

Många föräldrar som arbetat då förskolan var ett föräldrakooperativ vill fortsätta vara delaktiga vilket uppskattas mycket och skapar fin gemenskap.