En dag på lilla avdelningen

Kl. 07.45 – 09:00 Vi tar emot barnen ute på gården.

Kl. 09:45 – 10:45 Barnen går in och vi börjar dagen i klassrummet. Barnen väljer om de vill arbeta ensam eller med en kamrat. Ibland bakar vi eller har rytmik tillsammans. Barnen väljer fritt av de material en pedagog redan har presenterat.

FSK_11

Frukt serveras under förmiddagen och det finns även praktiska övningar där barnen själva förser sig med frukt eller smörgås. En gång i veckan går vi iväg till skogen eller ängen som ligger alldeles i närheten av förskolan.

Kl. 11:00 – 11:15 Barnen samlas och vi har gemensam samling. Vi sjunger, pratar om aktuella och intressanta händelser, har rim och ramsor, flanosaga eller rytmik.

Kl. 11:15 – 11:45 Lunch. Alla har bestämda platser. Pedagogerna uppmuntrar till att barnen serverar sig själva och barnen äter med sked eller gaffel och kniv.

Kl. 11:45 – 12:00 Barnen klär på sig för att gå ut och sova i sin egen vagn. Pedagogerna uppmuntrar till självständig påklädning men finns till hands om någon behöver hjälp. Dessutom är de större barnen väldigt hjälpsamma mot de yngre.

skalman

Kl. 14:30 – 14:45 Vi äter mellanmål. Vi försöker äta ute i trädgården året om. Är det för kallt så går vi in efter barnen har vilat färdigt och intar mellanmål i klassrummet.

Kl. 14:30 fram tills att förskolan stänger för dagen. Oftast är vi ute på eftermiddagen och då finns det möjlighet till lek i sandlådan, springlek och annat. Är vi inne under eftermiddagen erbjuds möjlighet till rollek, bygga med lego och andra traditionella leksaker.