Montessoripedagogiken

Vad innebär montessoripedagogiken?

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande tanke i montessoripedagogiken. Det innebär att barnets nyfikenhet och uppfinningsrikedom alltid sätts i centrum och vi följer barnets utveckling och intresseperioder. 

12345

Demokrati och solidaritet är viktiga begrepp inom montessoripedagogiken såväl som i läroplanen för förskolan. Enligt läroplanen ska barnet ha möjlighet att utveckla respekt för allt levande och känna omsorg för sin miljö.

Montessoripedagogiken betonar också hur viktigt det är att barnen får uppleva naturen med alla sinnen, att känna att de är en del av helheten och att alla har en uppgift och ett ansvar.

images9vafy7x6

Hur tar sig Montessoripedagogiken uttryck i barnens vardag?

Vi blandar vardagliga och praktiska sysselsättningar som stimulerar alla sinnen, språket, intellektet samt den egna kulturen. Miljön i förskolan utgår ifrån barnen och all inredning och material har anpassats till barnens storlek.  Hos oss får barnet tid att experimentera, öva att lägga pussel, lära sig färger eller att med räknestavar lära sig matematikens grunder.

imageswqcpssvq

Så kallade ”praktiska-livet-övningar” finns alltid framme för barnet att använda. Pedagogerna berättar och beskriver, stimulerar till diskussion och visar var nytt material finns och hur det ska användas. Sedan tar barnet över och söker självständigt efter nya kunskaper.

När barnet känner trygghet i sin egen förmåga och lust till att utforska växer även den sociala känslan och glädjen i samarbete. Att ge barnet denna frihet och låta det spontana intresset vara drivkraften i inlärandet skapar harmoni och arbetsglädje. 

Vårt arbete kopplas till Lpfö98.