En dag på stora avdelningen

Vår vision är att främja barns lustfyllda lärande. Vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla.

Kl. 08.00-09.00 Vi tar emot barnen ute på gården. Vi har en fruktstund.

Kl. 09:00 -11:30 På förmiddagen har vi Montessoripass och arbetar med de fem ämnesområdena praktiskt, sensoriskt, språk, matematik, naturvetenskap, experiment och olika kulturämnen såsom bild, musik och rörelse. Vi erbjuder ateljéverksamhet där barnen utforskar olika material och bygg- och konstruktion samt teknik. En förmiddag i veckan går vi på utflykt till skogen och lär oss om naturen och vår fina närmiljö.

forskolebrevet_logo_x2

Vi följer Förskolebrevets riktlinjer och arbetar med pedagogiska övningar som stärker barns integritet. Vi arbetar med normer och värden för att stärka barns självkänsla och sociala samspel.

Kl. 11:30 Samling. Samlingen, en meningsfull stund där varje barn ska få känna sig sett, hört och bekräftat.

Kl. 11:45 Lunch. Vi serverar ett näringsrikt mål. Vi caterar mat från Alviksskolan. Efter lunchen har vi en vilostund där barnen får slappna av med sagoläsning, massage, avslappningsmusik/mindfulness övning.

Kl. 12:15 Pedagogiska aktiviteter utomhus eller inomhus.

Kl.14.30 Mellanmål. Vi serverar olika mellanmål varje dag. Ibland bakar barnen eget knäckebröd.

Ca kl. 16:00 Fruktstund och sagoläsning för båda barngrupperna.