Aktuellt just nu

kultur_1

Den här terminen arbetar barnen med temat ”Kultur” vilket inom Montessoripedagogiken innebär;

  • Historia
  • Geografi
  • Naturkunskap
  • Drama, musik och konst
 

Historia för barnen handlar om tid. Vi pratar om närliggande tid och historisk tid och jordens utveckling. 

tid

Geografi handlar om världen och vi diskuterar hur människor, djur och växter lever i olika delar av världen.

imagesoodvzmrl


Naturkunskap på montessoriförskolan handlar om natur, djur, växter, solens betydelse och djur och växters livscykel.

naturens-livscykel

Konst, musik och drama är viktiga uttrycksformer som hjälper barnet att få en djupare förståelse för sig själv och sin omvärld.

teater