Rutiner för klagomålshantering

Mål

Att våra kunder, d.v.s. barn och vårdnadshavare känner sig trygga med att kunna lämna synpunkter/klagomål. Att dessa beaktas, åtgärdas och återkopplas. Detta skapar trygghet och trovärdighet. 

Syfte

Att vi ständigt lär oss av de synpunkter som våra kunder lämnar och därigenom arbetar medvetet och strategiskt med säkring och utveckling av vår verksamhet.

images6539JQSJ

Instruktion

  1. Ett klagomål kan lämnas skriftligen eller muntligen till Pedagog på avdelning
  2. Platsansvarige
  1. Rektor Wilma Rosvall 072 250 37 29, wilma.rosvall@bma.nu
  1. Huvudman Lotta Mörner lotta@bma.nu eller Dianah Bäckström kanedianah@gmail.com
  1. Utbildningsförvaltningen 08-508 33 00
  1. Återkoppling från förskolan till vårdnadshavaren sker inom två veckor.

 

Möjlighet till anonym inlämning av klagomål finns på förskolan, klagomålet kan lämnas i lådan i hallen.