Hantering av klagomål

Vid Ålstens Montessoriförskola ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Allas synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten.

Synpunkter/klagomål som rör förskoleledningen kan tas upp direkt med huvudman. Vi behandlar även klagomål som lämnas anonymt, men då kan ingen återkoppling ske.

images6539JQSJ

Om du som förälder har synpunkter eller klagomål på verksamheten vid Ålstens Montessoriförskola ser arbetsgången ut enligt följande:  

Steg 1

Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten tas upp med den det berör. Kom överens om lämplig tid som passar med personalen och verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet, vänd er då till förskolechefen.

Steg 2

Förskolechefen tar emot dina synpunkter/klagomål. Därefter kontaktar förskolechefen berörd personal för att få deras syn på sakfrågan. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom 10 dagar.

Steg 3

Är du inte nöjd efter steg 2 kontaktar du förskolechefen som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Samtliga samtal dokumenteras.