Föräldrakooperativ

Engagerade vårdandshavare och personal

Ålstens Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ där vårdnadshavarnas och personalens engagemang tillsammans lyfter verksamheten. 

Att vara en del av vårt föräldrakooperativ innebär något större delaktighet från föräldrar, men ger desto mer tillbaka i form av ökad insyn, inflytande i verksamheten och värdefull gemenskap med både familjer och personal

Fixardag

Det innebär också ett något större ansvar att vara med i ett föräldrakooperativ. En gång per termin har vi fixardag där vi föräldrar träffas för att göra punktinsatser på t.ex. gården.

Fixardagarna syftar till att barnens ute- och innemiljö ska upprätthålla en mycket hög standard och gemytlighet och träffarna brukar vara riktigt trevliga och ett bra tillfälle att lära känna övriga familjer. 

Jour

Varje familj har vidare 1-2 jourdagar per termin då man i undantagsfall får hjälpa till på förskolan, vanligtvis med t.ex. att servera lunchen eller mellanmålet.

Vi har valt att ha jourdagar och be föräldrar om hjälp vid tillfällen då flera i personalen är sjuka samtidigt och vi annars hade fått ta in vikarier. Det ger en mer personlig prägel att ha ett barns förälder på besök.

Att gå in som jourförälder brukar vara mycket populärt från barnens sida och det är ger en otroligt bra möjlighet att som förälder få inblick i barnens vardag och verkligen lära känna alla barn och personal.

nalle-puh

Styrelse

Ålsten Montessoriförskola drivs av en styrelse som består av föräldrar och förskolechef. 

Styrelse Verksamhetsåret 2017:

  • Ordförande, Andreas Ekdahl
  • Ekonomiansvarig, Andreas Ekström 
  • Personalansvarig, Anna Arkbrant
  • Fixansvarig, Filip Berti 
  • Köansvarig, Carolin Symmons 
  • IT-ansvarig, Jenny Fredriksson 
  • Förskolechef, Anneli Svensson 
  • Sekreterare, Kerstin Björklund