Våra öppettider

 

Våra öppettider

Vi följer Stockholms stads regler angående öppettider i förhållande till föräldrarnas behov. Det innebär att vi ska tillhandahålla alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30-18.30. Ramtiden är den maximala öppettid vi ska kunna erbjuda.

Vårdnadshavaren kan vid behov av utökad eller ändrad vistelsetid vända sig till rektorn. Deras behov mötts efter 2 veckor.

Eventuella extra avgifter

Förskolan tar inte ut extra avgifter från föräldrar. Föräldrarna betalar enligt kommunens riktlinjer för maxtaxa.