Ansökan om plats

Ålstens Montessoriförskola är ansluten till Stockholm stads kommunala kö. Använd länken nedan för att ansöka om plats.  

Min Barnomsorg.

Vi erbjuder förskola från ett års ålder. Intagning sker främst i augusti. Det kan dock uppstå platser under terminen om något inskrivet barn oplanerat slutar.

Intagningsregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  • Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9).
  • Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  • Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

    Max antal barn på förskolan är 35 st.